Biblia 1688 pdf download

<em>Biblia</em> de la București <em>1688</em> Tipărituri vechi

Biblia de la București 1688 Tipărituri vechi Carele şi toată cheltuiala cea de săvârşit o au rădicat. Soarele luna gripsorul și corbul înpreună, încă și spata cu buzduganul spre laudă să adună Și aceaste Doamne-ți înpletesc stemă înfrumusețată, în loc de părinți soarele și luna ți să arată. Biblia de la București 1688Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi şi ale cei noao leage toate care s-au tălmăcit dupre limba elinască spre înţeleagerea limbii rumâneşti, cu porunca prebunului creştin şi luminatului domn Ioan Şărban Cantacozino Basarabă Voievod şi cu îndemnarea dumnealui Costandin Brâncoveanul, marele logofăt nepot de sor al Măriei Sale.

<strong>Biblia</strong> de la Bucureşti <strong>1688</strong> în raport cu versiunile ulterioare ale.

Biblia de la Bucureşti 1688 în raport cu versiunile ulterioare ale. Şi întru zilele Măriei Sale s-au săvârşit acest Dumnezăiesc lucru. Biblia de la Bucureşti 1688 în raport cu versiunile ulterioare ale Sfintei Scripturi în limba română. Un punct de vedere filologic, în vol. Mihai Vizitiu edit. Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, izvoare ale vieţii veşnice, Editura Trinitas, Iaşi, 2008, p. 111 134.

Sfondi Desktop

Sfondi Desktop Iară corbul, care au hrănit pre cel flămând Ilie, aduce-ți Doamne cu crucea puteare și tărie. NATURA AMORE ARTE ANIMALI CITTÀ NATALIZI RICORRENZE PAESAGGI FIORI VARIE Conchiglie - Estate 2015 Per impostare come sfondo desktop Cliccare sull'immagine con il tasto destro del mouse e seleziona "Imposta come sfondo"

<strong>Biblia</strong> <strong>1688</strong>, Pars VIII, Regum III, Regum IV, în seria Monumenta linguae.

Biblia 1688, Pars VIII, Regum III, Regum IV, în seria Monumenta linguae. Pre tine pravoslavnice cititoriu, cu umilință te rugăm, citind pre aciastă sfântă și dumnezeiască carte, unde vei afla niscare lunecături în lucru acesta al nostru să nu blestemi, ce ca un bun și cu bună inemă îndireptează și nu ne pune întru ponos, ce iartă, că și noi suntem oameni, aseamene pătimași ținuți de slabă fire, carea nu lasă nici pre un om a râmănea fără greșeala, că pre cât am putut cu nevoință am lucrat, și pre cum am aflat în izvod așa am dat și în tipariu. Biblia 1688, Pars VIII, Regum III, Regum IV, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuzaˮ, Iași, 2014 Download Uploaded by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>